مدیر سایت به شما یک تیکت ارجاع داد #5793: “شبکه سیستم های مارکتینگ و اتصال به پرینتر”ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است