مدیر سایت به شما یک تیکت ارجاع داد #5704: “هنگی سیستم”ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است