مدیر سایت به شما یک تیکت ارجاع داد #5674: “نداشتن انتشار”ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است