مدیر سایت به شما یک تیکت ارجاع داد #5636: “انتشار”ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است