مدیر سایت به شما یک تیکت ارجاع داد #5573: “سیستم خاموش می شود”ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است