مدیر سایت به شما یک تیکت ارجاع داد #5494: “دوربین”ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است