مدیر سایت به شما یک تیکت ارجاع داد #5468: “پز فروشگاهی باز نمیشه”ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است